Rådslaleden

En vandring längs Rådslaleden är en vandring genom 1700-talets järnhanteringshistoria. Leden är ungefär 5 kilometer lång, blåmarkerad i terrängen och passerar lämningar efter
gruva, kolbottnar, hammare och hytta. Platserna är markerade med informativa skyltar längs leden.

En karta med tillhörande historik om järnhanteringen i Rådsla kan beställas genom
Rolf Pettersson 013-660 77
[email protected]