Bjänleden

Bjänleden är en 8 kilometer lång vandring på uråldriga stigar i gammal kulturbygd runt sjön Bjän i Stjärnorps socken. Leden anlades för att låta moderna vandrare gå de stigar som torpare och backstugestittare vandrat under många generationer. Bitvis följs även medeltida ridvägar genom skogen. Leden utgår från Bjäsäters kvarn och är utmärkt i terrängen. Torpruiner och platser för sågverk och kvarn är markerade med informativa skyltar längs leden.

Karta kan beställas hos
Rolf Pettersson
013-660 77
[email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter