Slöjdgruppen


Slöjdverksamheten i Drabbisdal

Hembygdsföreningar liksom Hemslöjdsföreningar och Länsmuseer m fl har till

uppgift att bevara och sprida kunskap om vårt folkliga kulturarv både teoretiskt

och rent praktiskt.

I Drabbisdal är vi för närvarande ca 10 kvinnor och något färre män som slöjdar

varje måndagskväll mellan 17:00 och 20:00. För närvarande ägnar sig kvinnorna

åt att väva, sticka, virka och brodera och männen ägnar sig åt trä- och

näverslöjd.

Naturligtvis tar vi en kaffepaus då vi småpratar, men även diskuterar frågor

som rör vår verksamhet.

Verksamheten bedrivs i studiecirkelform knuten till studieförbundet 

Vuxenskolan. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter av slöjdverksamhet

och blir på så sätt en del i spridandet av vårt kulturarv på ”gräsrotsnivå”.

De föremål vi tillverkar blir vinster i föreningens lotterier och säljs vid olika

tillfällen.

Vill du veta mera kom gärna till Drabbisdal en måndagskväll och se vad vi gör.

Det finns plats för flera och kanske har just du andra kunskaper än de vi

besitter och kan berika vår grupp och därmed vår hembygdsförening.

Kontaktpersoner:
Carl Fellman tel. 070 532 11 41       [email protected]

Wera Olander tel. 070 511 44 24   [email protected]

 
 
 

Förening:

Vreta Klosters Hembygdsförening

Skapad av: (2018-02-12 14:07:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vreta Klosters Hembygdsförening (2022-04-23 17:28:23) Kontakta föreningen