Milstorp


Milstorp ligger beläget på Vreta klosters Södra Sockenmark. Milstorp är ett av de få torpen som finns bevarade på Sockenamarken. Torpet finns belagt omkring 1800 som Melstorp, ett torp på Håcklas mark. Troligen är torpet ursprungligen en enkelstuga från mitten av 1700-talet som senare byggdes till med förstuga och kammare.

Milstorp tillföll Vreta klosters kommun 1942 då den senast boende avled på kommunens ålderdomshem. Milstorp ägdes av Vreta klosters kommun från 1942 fram till 1996 då Vreta klosters hembygdsförening köpte torpet. Redan 1989 påbörjade dock några tappra energiska föreningsmedlemmar ett stort renoveringsarbete för att återställa ett så ursprungligt skick som möjligt.

Bilden ovan föreställer Gustaf Adolf Olofsson (1852-1949) och dennes syster Karolina Olofsdotter (död 1922). Kvinnan till höger är okänd.
Gustaf Adolf var den siste ägaren av Milstorp. Han kom dit 1904 sedan han blivit änkling. Systern kom dit 1911 från Linköping.

För att hitta hit:

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=s%f6dra+cloettav%e4gen+59

Notera att det inte går att köra in på cloettavägen

Det enklaste sättet att komma till Milstorp är att komma via Pysslnigsvägen och att parkera bilen på en liten gräsplan i hörnet av Pysslingsvägen/Södra Cloettavägen

Källor:

Nilsson, Inger - Milstorp - En ryggåsstuga på Södra Sockenmarken. Vreta klosters hembygdsförening 1996

Förening:

Vreta Klosters Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-04 18:48:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vreta Klosters Hembygdsförening (2019-02-18 22:28:17) Kontakta föreningen