Bjäsäters kvarn


Bjäsäters kvarn i Stjärnorp är en kvarn med turbindrift. Vid kvarnen finns ä ven en smedja, ett kvarnstall, ett lantbruksmuseum och en örtagård.
Kvarnen och muséet visas efter överenskommelöse med Inger Pettersson
013-61112 samt vid föreningens kvarndag i slutet av september.

Ursprungligen var kvarnen i Bjäsäter hela byns egendom. Den byggdes omkring 1832 och ersatte troligen de gamla skvaltkvarnarna som fanns i närheten. Det fanns bland annat skvaltkvarnar vid gårdarna Häggetorp, Pukhult, Bryttjorp, Grytstorp, Elmesbo och Rist. Det är troligt att det fanns skvaltkvarnar vid fler gårdar än dessa. Vid Stjärnorp fanns en kvarn som endast fick användas morgon och kväll.

Carl Magnus Andersson (1824-1873) och hans hustru Brita Lena Danielsson (1830-1873) erhöll 1858 lagfartsbevis för den till Bjäsäter tillhörande tullkvarnen med ett par kvarnstenar jämte ett jordområde på 9 ½ tunnland (varav ett halvt tunnland åkermark) som de enligt köpehandling 23 februari 1852 köpt av samtliga delägare i Bjäsäters by för en summa av 995 riksdaler banco.

Både Carl Magnus och hustrun Brita Lena dog 1873. Deras dotter Augusta Christina (f. 1854) ärvde då en tredjedel av kvarnen och hennes make Axel Taberman (f. 1856) blev mjölnare i Bjäsäter. Taberman köpte loss hustruns syskons arvedel och blev ensam ägare till kvarnfastigheten. Taberman köpte även en hemmansdel i byn. Denna del tillhörde sedan kvarnen tills den kom i Hembygdsföreningens ägo.

Taberman sålde gården och kvarnen 1894 till A O Markusson för 12 500 kronor. Denne sålde sedan kvarnen till Carl Axel Clasén från Hackefors i Linköping för 10.000 kronor. Clasén sålde kvarnen till Frans Adolfsson som i sin tur sålde kvarnen 1919 till Stefan Engdahl (1886-1966) som var den siste mjölnaren i Bjäsäter. Engdahl drev kvarnen fram till sin död 1968 då den köptes av Vreta klosters hembygdsförening. Familjen Engdahl drev även en affär i byn och hade ett till kvarnen hörande sågverk. Turbinen drev tidigare även ett sågverk som nu är rivet (se bilden ovan).

Sammanställt av Robert Risarp

Källor:
Arvid Johansson - Arvids bok om Stjärnorp

Otryckta källor:
Hilding Karlsson - Bjäsäters kvarn - några anteckningar.
Stjärnorps församlings kyrkoböcker.

Bildkällor:

Vy över Bjäsäter, foto Ernst Ulfwinger
Bjäsäters kvarn foto Robert Risarp
Äldre bild Bertil Nordfelt (ÖLM) 1979

Förening:

Vreta Klosters Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-23 22:51:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vreta Klosters Hembygdsförening (2019-02-18 22:22:59) Kontakta föreningen