Kolmilor

Kolmila 2018

Vreta klosters hembygdsförening kommer att kola sin femtonde mila under våren 2018. Milan blir vid den vanliga platsen vid Olstorp, och genomförs tillsammans med Vreta Skid- och Motionsklubb. Arbetet med milan påbörjades i vintras med vedanskaffning och under våren kapades och klövs veden, som nu ligger på tork vid milplatsen. Under september har vi rest bordsstaken och gjort i ordning rosten. Resning av milan kommer att ske under april nästa år, och tändningen är planerad till den 12 maj 2018. Till skillnad mot tidigare kolmilor kommer vi denna gång att ha en skorstensmila. Skälet till detta är att en skorstensmila går fortare än en stickmila. Vi räknar därför med att spara in ett antal milvakter.

Vi vill gärna att flera engagerar sig i våra kolmilor, dels för att föra kunskapen vidare och dels för att vi i föreningen ska orka med att fortsätta med kolmilor även framgent. Alla intresserade är välkomna både under resningen i april och som milvakter i maj. Anmäl ditt intresse till någon i kolarkommitten.

Bilder från förberedelserna inför resningen av milan.

 Kolstybb flyttas ut för att ge plats åt milan  Bordstaken är rest
 Vasarna är på plats Rosten är utlagd

Foto: Åke Malmros.

 

 

Sedan vår första mila 1977 i Bjäsäter har föreningen kolat fjorton gånger. Den femtonde  milan tänds 2018 i Olstorp, Ljungsbro.

Vi kolar vart tredje år. De första fem milorna kolades i Bjäsäter. Sedan kolades åtta milor i Olstorp tillsammans med Vreta skid- och motionsklubb.

Information Alf Jelvehed, tel 013- 600 75

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter