Välkommen till Vreta klosters hembygdsförening!

Vreta Klosters hembygdsförening är en ideell förening i det fagra Östergötland vid Roxens strand. Föreningen har ett antal byggnader och vandringsleder. Läs mer om dess under respektive kategori.

Vi har gett ut ett antal skrifter och böcker om människor och företeelser i våra trakter. Förteckningen över en del av dessa finner du under Utgivna skrifter. Släktforskning bedrivs i föreningens lokaler. För aktuella aktiviteter se vårt Årsprogram.