Styrelse

I styrelsen för 2018 ingår:
____________________________________
Ordförande/tf Kassör och tf föreningssekreterare
Göran Malm         Farneby, 611 98 Vrena
0155-91112,           070-585 01 51
__________________________________
Protokollssekreterare
Tomas Undin        Södergården, 61198 Vrena
070-879 82 12
 [email protected]
——————————————————————–
Ledamot
Lilian Eliazon          Strandvägen 8A, 611 73 Vrena
070-115 68 24
 _____________________________________
Ledamot
Vice ordf.
webbansvarig
Christer Karlsson      Ekhovsvägen 6, 611 73 Vrena
070-300 42 78
_______________________________________
Ledamot
Kennert Arnerheim      Villavägen 1B, 611 73 Vrena
070-286 73 01
______________________________________
Ledamot
Ingvar Hugsén               Övergårdshagen, 611 98 Vrena
0155-912 67                    0702-43 88 44
[email protected]
 _________________________________________