Gustafslund

Gustafslund
Ur uppmätning av Vrena Gård 1857