Eva o Helena Rosander

Eva o Helena Rosander
Eva och Helena Rosander kom från Stockholm men bodde på somrarna på Skogshyddan, Strandvängen 8, Vrena. I famnen har de katten Mitze.
Fotograf

David Steninger