Vrena församl.hem 1987

Vrena församl.hem 1987
Vrena försml.hem 1987
Fotograf

Göran Malm