Sommartorp 1901

Sommartorp 1901
Sommartorp 1901 på del av häradskarta

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Häradskarta 1897-1901