Fabrikens interna gång- och kulvertbro över Vrenaån. Har i olika utföranden funnits i många år.

Fotograf

Göran Malm