BV 207

BV 207
Del av häradskartan 1897-1901
BV 207