Timmerflottning i Vrenaån

Timmerflottning i Vrenaån
Flottning i ån vid Pumparberget