Fabrikens vägbro

Fabrikens vägbro
Fabrikens interna vägbro över ån. Ursprungligen en järnvägsbro för ett internt stickspår över ån. Bron ombyggd till vägbro år 1978.
Bakom och under skymtar järnvägsbron.
Fotograf

Göran Malm