Fabrikens vägbro med järnvägsbron

Fabrikens vägbro med järnvägsbron
Vrena "lokala" järnvägsbro för stickspåret från stationsområdet över till åns södra sida. Den ombyggdes 1978 då spåret togs bort. Den är nu en vägbro för fabrikens interna transporter.
Nedom den, på vackra stenfundament, ligger den "ordinarie" järnvägsbron på vilken ett tåg med ånglok är på väg västerut mot Vrena station.
Längs ner mot utloppet skymtar bron för den smalspåriga järnvägen som användes för att transportera virke från sågen till stabbarna söder om ån.
Fotograf

Okänd


Förening:

Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Skapad av: Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening (2017-11-24 16:26:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening (2018-02-15 15:25:13) Kontakta föreningen