Bron för väg 52 över järnvägen

Bron för väg 52 över järnvägen
Vägbron över järnvägen vid Vrena. Byggd på sent 1950-tal. Den ersatte då en bro från 1950-talet.
Fotograf

Göran Malm