Soldattorpet Ekeby rote 61

Soldattorpet Ekeby rote 61
Soldattorpet Ekeby rote 61. Kallades på sista tiden för "Borgens". Den siste soldaten hette Johan August Borg. Det har aldrig hetat Solstugan. Solstugan är en grannfastighet. Nu är fastghetsbeteckningen på den avstyckade hustomten Vrena Ekeby 1:12 och heter Högtorp.
I bildens nederkant till vänster syns delar av grunden till den ursprungliga stugan. 
Fotograf

Alvar Andersson