Soldattorpet Ekeby rote 61

Soldattorpet Ekeby rote 61

Soldattorpet Ekeby rote 61. Kallades på sista tiden för "Borgens". Den siste soldaten hette Johan August Borg. Det har aldrig hetat Solstugan. Solstugan är en grannfastighet.

Nu är fastighetsbeteckningen på den avstyckade hustomten Vrena Ekeby 1:12 och heter Högtorp. I bildens nederkant till vänster syns delar av grunden till den ursprungliga soldatstugan. GM

Fotograf

Alvar Andersson


Förening:

Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Skapad av: Göran Malm (2017-11-25 15:17:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening (2020-12-22 18:27:26) Kontakta föreningen