Ekeby soldattorp 1900

Ekeby soldattorp 1900
Ekeby soldattorp, ST,  på häradskarta 1900