Soldattorp 61 och Solstugan, karta

Soldattorp 61 och Solstugan, karta
Soldattorp 61 och Solstugan Ekeby. Del av karta 1881

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Del av Lantmäteriets karta