Bron sedd från sjösidan. Den ligger bakom och är skymd av rören som under en spång leder över ån. Rören är vatten från Nyköpings Vattenverk.

Fotograf

Göran Malm