Fundament lilla jvg

Fundament lilla jvg
Södra fundamentet till järnv. över ån