Vrena första järnvägsbro byggd på 1870-talet. Den ligger på vackra stenfundament.

Fotograf

Okänd