Vrena Krog 1857

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Del av karta från Lantmäteriet