Vrena Krog

Vrena Krog
Vrena krogstuga 1756

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Del av karta över laga skifte av Vrena by 1756