Eknäs Nykyrka

Eknäs Nykyrka
Eknäs i Nykyrka socken. Sett från väg 52
Fotograf

Göran Malm