Ballersta yv

Ballersta yv
Huset mitt i bild tillhör Ballersta 2 och huset till höger tillhör Ballersta 3, den fd mangårdsbyggnaden på Ballersta Gård.
Fotograf

Teddy Munkesjö