Udden 1956

Udden 1956
Platsen för torpet Udden under Binklinge. Del av ekonomiska kartan år 1956.
Fotograf

Göran Malm