Udden_1r

Udden_1r
Skylt uppsatt 1979 av Vrena och Husby-Oppunda Hemb.förening.
Dödsdatum är fel på skylten. Ska vara 19/3 1939. Dessutom står skylten på fel plats. Den står där torpet Udden under Binklinge låg.GM
Fotograf

Teddy Munkesjö