Eckersta Aud Vassdal

Eckersta Aud Vassdal
Aud Vassdal, 14 år, arbetade som köksbiträde på lägret. I bakgrunden syns materialet till barackerna som var under uppbyggnad när den här bilden togs.