Ekeby karta Fornök

Ekeby karta Fornök
Ekeby norra delen, karta Fornsök

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Karta från det digitala registret Fornsök.