Sundsdal karta

Sundsdal karta
Sundsdal karta från delningen 1921

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Utsnitt ur Lantmäteriets karta i databasen

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Karta