Rosendal, karta 1919

Rosendal, karta 1919
Rosendal, karta från ägostyckning 1919

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Utsnitt ur större karta