Ilända ryttartorp

Ilända ryttartorp
Utsnitt ur karta från Lantmäteriet. Ilända ryttartorp 110 uppe till höger.