Fredriksro

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Ur lantmäteriets databas

Förvaring

Vrena Husby-Oppunda Hbf