Ekeby- och Iländasjön

Ekeby- och Iländasjön
Ekeby- o Iländasjön 1835. Karta från Laga skiftet.

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Del av kartan från Laga skiftet av Farneby 1835.