Erikslund Farneby protokoll

Erikslund Farneby protokoll
Del av protokoll 1836

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Del av protokoll från Laga skifte 1835-36