Filaren har återuppstått

Filaren har återuppstått
Sjön Filaren har tillfälligt återuppstått våren 1971.
Fotograf

Görean Malm

MER INFORMATION

Förvaring

Vrena Husby-Oppunda Hbf