Skogsgläntan

Skogsgläntan
Skogsgläntan, Almedal 6, Farneby 13:4
Fotograf

Göran Malm

MER INFORMATION

Förvärvsdatum

2016

Förvaring

Vrena Husby-Oppunda Hbf

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad