Småskolans tomt

Småskolans tomt
Småskolans tomt uppmätt 1919. Kommunen köpte tomten för 500 kr.

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Karta