Skogshall

Skogshall
Backstugan Skogshall. Blev senare egen fastighet.