Östergårdens ungdjursladugård

Östergårdens ungdjursladugård
Östergårdens ungdjurslagård och magasin
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2016

Fotograf

Göran Malm