Ilända Utjord

Ilända Utjord
Farneby 5:1 Ilända utjord. Ca två tunnland intill Långhalsen.
Fotograf

Göran Malm

MER INFORMATION

Förvärvsdatum

2016

Förvaring

Vrena Husby-Oppunda Hbf

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Naturområde