Enelund

Enelund
Enelund Farneby. På mark avstyckad från Binklinges, ursprungligen Hålvedstorps, mark 1982.
Fotograf

Göran Malm

MER INFORMATION

Förvaring

Vrena Husby-Oppunda Hbf

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad