Övergården 2010

Övergården 2010
Övergården 2010:1
Fotograf

Göran Malm

MER INFORMATION

Förvärvsdatum

2016

Förvaring

Vrena <husby-Oppunda Hbf

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Byggnad