Björktorp karta 1806

Björktorp karta 1806
Björktorp karta 1806 åkermarker. Uppritad i samband med att Kronan låter gården värderas inför en utarrendering. Den ska inte längre bebos av någon anställd militärpersonal.

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Karta från Lantmäetriets digitala arkiv.


Förening:

Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening

Skapad av: Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening (2016-11-19 15:10:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening (2016-11-19 15:16:48) Kontakta föreningen