Farnebykarta

Farnebykarta
Karta med fornlämningar utsatta. Från Riksantikvariatämbetet 2015.

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Karta från Riksantikvariatsämbetet.

Information om motivet

Modell Eller typ, exempelvis typ av byggnad

Bild på karta