Mårtensdal Handelsbod

Mårtensdal Handelsbod
Mårtensdal Handelsbod på karta

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Del av häradskarta 1897-1901