Farneby soldattorp karta 1708

Farneby soldattorp karta 1708
Farneby soldattorp nr 60 på karta 1708.

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

Utsnitt ur karta från Lantmäteriets digitala arkiv